Decoració Clàssica

Revestiment
de parets

disseny:
Fusteria Arca

realització:
1995

disseny:
Fusteria Arca

realització:
1995