Espais Públics

Paviments
i escales

arquitecte:
Víctor Blasi

interiorista:
Sílvia Castro

grafista:
Marc Portell / Francesc Ribó

realització:
1998