Estands

Expodidàctica

estand EXPODIDÀCTICA (Barcelona)

interiorista:
Sílvia Castro

grafista:
Marc Portell / Francesc Ribó

realització:
1994

estand EXPODIDÀCTICA (Barcelona)

interiorista:
Sílvia Castro

grafista:
Marc Portell / Francesc Ribó

realització:
1994